Ochrona danych osobowych
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych osób kierujące korespondencję do "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi

(informacja przekazywana zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Targowej 1/3.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Kowalczyk, kontakt: ido@ec1lodz.pl, tel. 42 6006134

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wobec osób kierujących korespondencję do instytucji. Obowiązek ten wynika z nałożonych przepisami prawa powinności dotyczących załatwiania spraw i udzielania odpowiedzi.

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom właściwym do udzielenia odpowiedzi w zakresie przesyłanej korespondencji.

Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Przekazując swoje dane osobowe masz prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
- żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym załatwienia sprawy, z którą zwraca się osoba, której dane dotyczą.

W sprawach spornych masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-05-29 12:58:36)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2021-11-09 09:26:00)
Liczba odwiedzin: 4426

design by fast4net