Ochrona danych osobowych
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

(informacja przekazywana zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dane osobowe są przetwarzane przez "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi, z siedzibą przy ul. Targowej 1/3
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Krzysztof Radecki, kontakt: ido@ec1lodz.pl

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wobec osób kierujących korespondencję do instytucji. Obowiązek ten wynika z nałożonych przepisami prawa powinności dotyczących załatwiania spraw i udzielania odpowiedzi.
Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom lub ich kategoriom: wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom właściwych do udzielenia odpowiedzi w zakresie przesyłanej korespondencji.
Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.
Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
- żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
- żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
W sprawach spornych osobie przetwarzającej dane osobowe przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-05-29 12:58:36)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2018-08-07 15:19:16)
Liczba odwiedzin: 3186

design by fast4net