Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Specjalista w Dziale Organizacyjnym
Data wprowadzenia: 19 maj 2015
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- prowadzenie zbiorów umów cywilno-prawnych, zbiorów wewnętrznych aktów prawnych i dokumentacji założycielskiej;
- sporządzanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych (w tym poleceń, zarządzeń, instrukcji, regulaminów, procedur i innych dokumentów wewnętrznych);
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski, interpelacje; prowadzenie ich rejestrów oraz nadzór nad terminowością załatwiania spraw;
- organizowanie i prowadzenie kalendarza spotkań, a także obsługa merytoryczna, organizacyjna i techniczna tych spotkań.

Wymagania niezbędne/konieczne:
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zagadnień objętych powierzonymi zadaniami;
- staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
- wykształcenie wyższe magisterskie – kierunki humanistyczne;
- pożądana znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych.

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym wskazujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Organizacyjnym ”, należy składać osobiście, bądź w formie elektronicznej na adres biuro@ec1lodz.pl lub przesyłać na adres:

EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 3 czerwca 2015 roku.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Data ważności: 3 czerwiec 2015 16:00
Termin składania dokumentów: 3 czerwiec 2015 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2015-05-19 16:37:30)
Liczba odwiedzin: 897482

design by fast4net