Przetargi rozstrzygnięte
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł:WYKONANIE EKSPOZYCJI ORAZ DOSTAWA WYPOSAŻENIA STREFY DLA DZIECI WRAZ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI PROJEKTOWYMI I ROBOTAMI BUDOWLANYMI W STREFIE DLA DZIECI I W WARSZTACIE TECHNICZNYM
Kategoria:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Nr telefonu:(42) 600-61-36
Nr faxu:(42) 600-61-02
E-mail:zamowienia[at]ec1lodz.pl
Data wprowadzenia:2018-06-25
Termin składania ofert:2018-09-07 12:00
Treść:Znak postępowania: 208/WR/PN/2018


UWAGA WYKONAWCY!
Załączniki do SIWZ stanowiące Opis Przedmiotu Zamówienia od numeru 1 do numeru 3c zostały zamieszczone pod adresem:
https://betelgeza.ec1lodz.pl/index.php/s/9CvDNPPJro3XN1J

INFOROMACJA O TERMINIE ZEBRANIA WYKONAWCÓW!
Zamawiający „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuje o terminie zebrania Wykonawców:

- termin: 11.07.2018 r. (środa) w godzinach: 11.00 – 14.00
- miejsce: „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi ul. Targowa 1/3 90-022 Łódź (przy budynku, w którym mieści się sekretariat)
- zakres:  1. wizja lokalna przestrzeni objętych zamówieniem
               2. spotkanie w sali konferencyjnej i czas na zadawanie pytań. (pytania zadawane będą i odpowiedzi udzielane zgodnie z kolejnością załączników do SIWZ).

Zebranie Wykonawców prowadzone będzie w języku polskim, podobnie jak całe postępowanie przetargowe, zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy chcący zgłosić swoje uczestnictwo w Zebraniu Wykonawców, przesłali swoje zgłoszenie na adres zamowienia[at]ec1lodz.pl wraz z podaniem liczby uczestników. Powyższe podyktowane jest potrzebą najlepszej organizacji oraz optymalizacji czasu spotkania.
Uwaga!
Termin składania ofert do dnia 07.09.2018 r. do godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 07.09.2018 r. o godz. 12:10.INFOROMACJA O TERMINIE DODATKOWEJ WIZJI LOKALNEJ!
Zamawiający „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, informuje,  iż w związku ze złożonym w toku postępowania wnioskiem Wykonawcy o umożliwienie przeprowadzenia dodatkowej wizji lokalnej, Zamawiający wyznacza termin dodatkowej wizji lokalnej:

- termin: 28.08.2018 r. (wtorek) w godzinach: 12.00,
- miejsce: „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi ul. Targowa 1/3 90-022 Łódź (przy budynku, w którym mieści się sekretariat),
- zakres: wizja lokalna przestrzeni objętych zamówieniem.


Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy chcący zgłosić swoje uczestnictwo w dodatkowej wizji lokalnej, przesłali swoje zgłoszenie na adres zamowienia[at]ec1lodz.pl wraz z podaniem liczby uczestników. Powyższe podyktowane jest potrzebą najlepszej organizacji oraz optymalizacji czasu spotkania.Pliki:
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Redaktor Zamówień Publicznych (2018-06-25 13:36:28)
Informację zmodyfikował(a): Redaktor Zamówień Publicznych (2018-12-13 13:27:58)
Liczba odwiedzin: 612860

design by fast4net