Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Specjalista w Dziale Planetarium w wymiarze ½ etatu
Data wprowadzenia: 29 kwiecień 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

- prowadzenie zajęć i pokazów w Planetarium/Sferycznym Kinie 3D
- pomoc przy przygotowywaniu zajęć, pokazów i wydarzeń artystycznych w Planetarium/Sferycznym Kinie 3D
- opieka nad odwiedzającymi Planetarium
- udzielanie informacji na temat Planetarium i prezentowanych zjawisk
- prowadzenie zajęć na ekspozycji wokół Planetarium i w Centrum Nauki i Techniki

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie przynajmniej wyższe licencjackie, preferowane kierunki: astronomia, fizyka lub geografia
- udokumentowana znajomość zagadnień z zakresu astronomii (konkursy, olimpiady, publikacje – bibliografia)
- przynajmniej pół roku doświadczenia w popularyzacji nauki (pokazy zjawisk, dni otwarte, pikniki naukowe)
- dobra znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy z programami graficznymi: 3d Studio Max, Photoshop, After Effects, (portfolio)
- umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego.

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ” Specjalista w Dziale Planetarium” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 10 maja 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 10 maj 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 10 maj 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-05-04 15:03:17)
Liczba odwiedzin: 882278

design by fast4net