Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko:
samodzielnej księgowej
Data wprowadzenia: 3 listopad 2014
Treść ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko samodzielnej księgowej

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

- obsługa kasy, prowadzenie dokumentacji kasowej
- prowadzenie dokumentacji i ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie kasy fiskalnej
- prowadzenie rozrachunków z kontrahentami

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek ekonomia
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
- znajomość gospodarki kasowej i obsługi kas fiskalnych
- znajomość przepisów o rachunkowości, rozliczeń podatku VAT, zasad ewidencji środków trwałych i amortyzacji

Każda oferta kandydata musi zawierać:

- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 2/2014 na stanowisko samodzielnej księgowej ”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

EC1 Łódź-Miasto Kultury 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3 w terminie do dnia 19 listopada 2014 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 19 listopad 2014 16:00
Termin składania dokumentów: 19 listopad 2014 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2014-11-03 10:01:02)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2014-11-24 13:14:47)
Liczba odwiedzin: 963061

design by fast4net