Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko:
Główny specjalista ds. multimedialnych systemów projekcyjnych
Data wprowadzenia: 20 marzec 2015
Treść ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego specjalisty ds. multimedialnych systemów projekcyjnych

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

- zapewnienie funkcjonowania sprzętu i oprogramowania w Planetarium i Sferycznym Kinie 3D;
- diagnostyka i zapobieganie awariom sprzętu, tworzenie kopii zapasowych;
- wsparcie techniczne ekspozycji i sprzętu projekcyjnego;
- nadzór nad prowadzeniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego;
- planowanie i utrzymywanie odpowiedniego stanu materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka, elektronika;
- przynajmniej roczne doświadczenie w serwisowaniu sprzętu komputerowego;
- dobra znajomość języka angielskiego;
- znajomość języków skryptowych i programowania JavaScript, Python, Java, C++, C#;
- zaawansowana znajomość systemu Windows XP i późniejszych oraz wersji Server.

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi programów graficznych typu Adobe Photoshop, 3D Studio Max, (portfolio);
- znajomość HTML;
- znajomość oprogramowania typu CMS, np. Joomla, Drupal

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie; - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje; - portfolio i bibliografia – jeśli są wymagane; - kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy; - w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność; - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 1/2015 na stanowisko ……………… ”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 roku.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 20 kwiecień 2015 16:00
Termin składania dokumentów: 10 kwiecień 2015 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2015-03-19 14:10:20)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2015-03-20 08:30:13)
Liczba odwiedzin: 897512

design by fast4net