Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy stanowisko samodzielnej księgowej (umowa na zastępstwo)
Data wprowadzenia: 13 maj 2015
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- dekretowanie faktur zakupu i wyciągów bankowych związanych z wydatkami dotyczącymi środków trwałych w budowie w ramach Projektu Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne,
- terminowe wprowadzanie do systemu księgowego F-K dokumentów księgowych oraz do rejestrów VAT,
- prowadzenie i rozliczanie rozrachunków z kontrahentami, monitowanie zapłat,
- uzgadnianie stanu wydatków Projektu poniesionych na środki trwałe i środki trwałe w budowie z ewidencją księgową,
- sporządzanie projektów wniosków o płatność dotacji celowej dla realizacji Projektu,
- stały monitoring płatności i rozliczania wydatków w oparciu o plan wydatków Projektu zawarty we wniosku o płatność, uzgadnianie salda rozrachunków z tytułu dotacji celowej na finansowanie wydatków Projektu EC-1 oraz rozliczeń zwrotów środków i dochodów projektu.

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek ekonomia, rachunkowość,
- przynajmniej 4 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
- znajomość przepisów o rachunkowości, rozliczeń podatku VAT, zasad ewidencji środków trwałych i amortyzacji.

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wskazujące na posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko samodzielnej księgowej ”, należy składać osobiście, bądź w formie elektronicznej na adres: biuro@ec1lodz.pl lub przesyłać na adres:

EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 29 maja 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Data ważności: 29 maj 2015 16:00
Termin składania dokumentów: 29 maj 2015 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2015-05-13 19:35:11)
Liczba odwiedzin: 897460

design by fast4net