Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Administrator systemów IT
Data wprowadzenia: 15 luty 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- uczestniczenie w projektach z zastosowaniem systemów teleinformatycznych
- zarządzanie projektami wdrożeniowymi systemów teleinformatycznych
- obsługa i nadzór nad systemami sieciowymi; administrowanie sieciami komputerowymi, serwerami, sieciowymi systemami operacyjnymi, sprzętem sieciowym oraz bazami danych
- obsługa informatyczna w zakresie eksploatacji wyposażenia technicznego i elementów ekspozycji; informatyzacja oraz koordynacja informatyzacji komórek organizacyjnych
- zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych
- zarządzanie systemem monitorowania bezpieczeństwa; zarządzanie ciągłością działania systemów teleinformatycznych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka, elektronika
- przynajmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu sieci LAN/WAN
- dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci
- znajomość systemów GNU/Linux na poziomie administracyjnym
 - dobra znajomość języka angielskiego;
- zaawansowana znajomość systemu Windows XP i późniejszych oraz wersji Windows Server
- znajomość języków skryptowych JavaScript, Python
- umiejętność tworzenia procedur i dokumentacji technicznej
 
Wymagania dodatkowe:
- dobra znajomość baz danych PostgreSQL, MySQL
- znajomość HTML
- znajomość oprogramowania typu CMS, np. Joomla, Drupal
- znajomość technologii VoIP
 
Każda oferta kandydata musi zawierać:
  • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
  • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko „Administrator systemów IT” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 29 lutego 2016 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 29 luty 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 29 luty 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-02-15 08:59:46)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2016-02-15 09:10:50)
Liczba odwiedzin: 882044

design by fast4net