Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko: Specjalista w Dziale Informatyki i Multimediów
Data wprowadzenia: 26 luty 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- wykonywanie pomiarów akustycznych oraz pomiarów hałasu w pomieszczeniach EC1 Wschód na cele przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień publicznych
- dokonywanie kompleksowej analizy akustycznej pomieszczeń EC1 Wschód o różnym przeznaczeniu na cele przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień publicznych
- nadzorowanie adaptacji lub modernizacji akustycznej wnętrz EC1 Wschód na cele przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień publicznych
- weryfikacja i opiniowanie dokumentacji technicznej z zakresu akustyki

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe z zakresu elektrotechniki, akustyki lub inżynierii dźwięku
- minimum 4 lat doświadczenia w instytucji publicznej
- znajomość zagadnień akustyki oraz parametrów technicznych urządzeń elektroakustycznych
- znajomość prawa zamówień publicznych, umiejętność sporządzania dokumentacji z zakresu zamówień publicznych
- biegła umiejętność posługiwania się instrukcjami technicznymi obsługi urządzeń elektroakustycznych

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenia na podobnym stanowisku, w tym w zakresie realizacji dźwięku
- umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, programy graficzne i muzyczne)
- znajomość j. angielskiego

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
- portfolio i bibliografia – jeśli są wymagane;
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty w Dziale Informatyki i Multimediów” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 8 marca 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).

Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 8 marzec 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 8 marzec 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-02-26 15:45:00)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2016-02-26 15:48:04)
Liczba odwiedzin: 882252

design by fast4net