Ogłoszenia
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
02.06.2016

"EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 w celu umożliwienia uzyskanie doświadczenia zawodowego i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy, ogłasza nabór na Letnie Praktyki w Dziale Informatyki i Multimediów
W organizowanych do 30 września Letnich Praktykach mogą uczestniczyć studenci prawie wszystkich kierunków i lat studiów, spełniających wymagania zawarte o ogłoszeniu.
Praktyki mogą być płatne bądź bezpłatne, zawarte na okres 1, 2 lub 3-miesięcy - stosownie do podpisanej umowy.

Do zakresu zadań osoby odbywającej Praktykę będzie należało w szczególności:
- uczestniczenie w projektach z zastosowaniem systemów teleinformatycznych
- obsługa i konserwacja sprzętu telefonicznego, informatycznego i multimedialnego; organizowanie serwisu mechanicznych urządzeń zabezpieczających, elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz systemów kontroli dostępu
- obsługa informatyczna w zakresie eksploatacji wyposażenia technicznego i elementów ekspozycji

Wymagania niezbędne/konieczne:
- status absolwenta/studenta (preferowane kierunki: informatyka, telekomunikacja, elektronika)
- znajomość języka angielskiego
- dyspozycyjność: przynajmniej 24 godziny tygodniowo

Osobom odbywającym Praktykę zapewniamy:
- elastyczny czas pracy w dynamicznym zespole
- udział w ciekawych projektach
- opiekę oraz wsparcie doświadczonych pracowników
- wydanie zaświadczenia o rodzaju wykonywanych zadań i nabytych umiejętnościach

Oferta odbycia Praktyki musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na Letnie Praktyki w Dziale Informatyki i Multimediów”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 20 czerwca 2016 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Redaktor BIP (2016-06-02 08:59:32)
Informację zmodyfikował(a): Redaktor BIP (2016-06-07 12:39:35)
Liczba odwiedzin: 61849

design by fast4net