Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 3/2020 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Technik/Specjalista w Dziale Serwisu Ekspozycji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 18 czerwiec 2020
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- dokonywanie przeglądów eksponatów, utrzymywanie eksponatów w należytym stanie technicznym
- prowadzenie serwisu eksponatów i dokumentacji serwisowej
- montaż i demontaż wystaw czasowych
- prace koncepcyjne i budowa nowych eksponatów i elementów wystaw
- udział w analizowaniu przyczyn awarii i podejmowaniu działań zapobiegawczych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie średnie techniczne (specjalność: mechanika, mechatronika, elektronika, informatyka lub pokrewne)
- na stanowisko technika nie jest wymagane doświadczenie zawodowe; na stanowisko specjalisty: wymagane przynajmniej 2 letnie doświadczenie w serwisowaniu maszyn i urządzeń
- umiejętność diagnozowania przyczyn usterek, zmysł techniczny
- wysokie umiejętności manualne
- praktyczna znajomość zagadnień elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych
- umiejętność posługiwania się dokumentacją i schematami technicznymi

Wymagania dodatkowe:
- świadectwo kwalifikacji SEP
- umiejętność programowania aplikacji z interfejsem graficznym
- umiejętność budowania układów elektronicznych opartych na Arduino
- umiejętność tworzenia dokumentacji w Solid Works
- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na korzystanie z dokumentacji technicznej

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” zapewni zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania prac objętych ogłoszeniem.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*

Oferta kandydata musi zawierać:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 3 na stanowisko Technika/Specjalisty w Dziale Serwisu Ekspozycji”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 31 SIERPNIA 2020 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 31 sierpień 2020 16:00
Termin składania dokumentów: 31 sierpień 2020 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2020-06-18 13:56:19)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2020-07-31 13:24:42)
Liczba odwiedzin: 1060871

design by fast4net