Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 18/2019 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Zadań Komercyjnych i Wydarzeń w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 13 listopad 2019
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- opracowywanie procedur oraz organizowanie i koordynowanie czynności w zakresie sposobu zagospodarowania i wynajmu powierzchni komercyjnych w poszczególnych kompleksach budynków
- prowadzenie negocjacji w zakresie warunków sprzedaży powierzchni w zakresie krótkoterminowym (imprezy, konferencje) i długoterminowym (restauracje, kluby, przestrzeń reklamowa, lokale usługowe)
- prowadzenie przedsięwzięć w zakresie najmu, dzierżawy lub innych form udostępniania składników majątku
- koordynowanie i administrowanie działaniami komercyjnymi na terenie kompleksu
- projektowanie i organizowanie wydarzeń artystycznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych, a także innych, zleconych, w przestrzeni kompleksu
- pozyskiwanie sponsorów i partnerów biznesowych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa, administracji
- przynajmniej 3 letni staż pracy, w tym związany z wykonywaniem obowiązków w sprzedaży lub marketingu
- znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego
- znajomość języka angielskiego
- obsługa programów Excel, PowerPoint

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*

Oferta kandydata musi zawierać:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 18 na stanowisko Specjalisty w Dziale Zadań Komercyjnych i Wydarzeń”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 15 grudnia 2019 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 15 grudzień 2019 16:00
Termin składania dokumentów: 15 grudzień 2019 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2019-11-13 14:33:04)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2019-12-10 10:26:34)
Liczba odwiedzin: 1060869

design by fast4net