Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 13/„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Marketingu i Komunikacji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 28 czerwiec 2021
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- współtworzenie i wdrażanie twórczych koncepcji i strategii komunikacyjnych w social media (przykł.: Facebook, Linkedln, Instagram, Twitter, TikTok, Youtube )
- angażowanie społeczności profili społecznościowych oraz budowanie relacji z użytkownikami
- przygotowywanie grafik, wykonywanie i obróbka zdjęć oraz wideo dla realizowanych projektów na potrzeby social mediów i strony www
- projektowanie, prowadzenie kampanii reklamowych
- analizowanie wyników, tworzenie raportów i sprawozdawczości
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe z zakresu marketingu, PR, dziennikarstwa, grafiki komputerowej
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
- znajomość aplikacji Instagram, Facebook, YouTube, TikTok oraz narzędzi do tworzenia kampanii reklamowych, zarządzania działaniami marketingowymi oraz analizy social media
- znajomość programów graficznych grupy Adobe lub Canva oraz trendów w zakresie grafik i wideo w social mediach
- doświadczenie w realizacji a także obróbce materiałów zdjęciowych i materiałów wideo dedykowanych do publikacji
- ”lekkie pióro” - umiejętność tworzenia angażujących treści, doświadczenie w przygotowaniu udziału oraz moderacji komunikacji z użytkownikami
- wiedza dot. mechanizmów wpływających na budowanie zasięgów i treści viralowych
- znajomość języka angielskiego
 
Wymagania dodatkowe:
- inicjatywa i chęć do działania - szukamy osoby z głową pełną pomysłów, chętnej do pracy zespołowej nad ciekawymi projektami
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 13 na stanowisko Specjalisty w Wydziale Marketingu i Komunikacji należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 30 lipca 2021 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 30 lipiec 2021 16:00
Termin składania dokumentów: 30 lipiec 2021 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2021-06-28 07:35:04)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2021-06-28 07:35:08)
Liczba odwiedzin: 1059365

design by fast4net